Лавр, Манижа и православие. Реакция Эдуарда Боякова